Календар на събитията в класа

18.08.2010 14:56

Начало на учебната година - 15.09. 2010 г. от 9,00 часа в двора на централната сграда на СОУ "Иван Вазов"

 

Уроци с новите технологии "Един компютър- много мишки": периодично. Заповядайте!