Родителска среща

11.08.2010 22:25

Уважаеми родители,

На 1. 09. 2010г. от 18 часа ще се проведе родителска среща за подготовка на Новата учебна година. Заповядайте в класната стая на своите четвъртокласници!