ЧП

Слънчева система- тук 

Движение на земята около оста й - тук

Движение на Земята около Слънцето- тук

Слънцето- източник на светлина и топлина - тук

На какво прилича Земята- тук