Нов тест Човекът и обществото- вход исторически материал

От  2.09.2010 г.